Odběr novinek

Máte zájem dostávat nejnovější příspěvky přímo do vaší e-mailové schránky?

 

Zaregistrujte se pro automatické zasílání novinek:


Obchodní podmínky

DODAVATEL (prodávající)
 
HONEY PRODUCTS. S.R.O. - MEDEX

Přívozská 1135/23

Moravská Ostrava

702 00 Ostrava

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka 65191.

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 603 114 393
E-mail:

 

Číslo účtu:

CZK - 000000-4424875319/0800 (Česká spořitelna)

CZK - 115-1984050207/0100 (Komerční banka)

 

EUR - 115-2112380297/0100 (Komerční banka)

OBJEDNÁVKA    

 • Objednávka prostřednictvím e-shopu na www.medex.cz  se považuje za závaznou, pokud zákazník vyplní všechny nutné údaje v objednávkovém formuláři a formulář odešle. Hned po odeslání zákazník obdrží potvrzující e-mail na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu.

 

 • Pokud zákazník zvolil platbu zboží předem převodem z účtu, hned první potvrzující e-mail bude zákazníka informovat, jakým způsobem objednávku uhradit.

 

 • Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží je momentálně nedostupné. V tomto případě Vás vyrozumíme a dohodneme se na dalším postupu.

 

 • Objednávka bude zpracována a zboží odesláno nejpozději do 5 pracovních dní od přijetí objednávky. Při platbě předem zašleme zboží hned po připsání částky na náš účet, a to nejpozději do dvou dnů od připsání částky na náš účet. Většinou je zboží odesíláno do 1-2 pracovních dnů.ZPŮSOB ÚHRADY

 • Převodem z účtu


Zboží je možné zaplatit předem převodem z účtu. Zboží odešleme hned po připsání částky na náš účet 000000-4424875319/0800 (Česká spořitelna), 115-1984050207/0100 (Komerční banka) nebo EUR - 115-2112380297/0100 (Komerční banka) a to nejpozději do dvou dnů od připsání částky na náš účet. Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky.

 

 • Dobírkou (zboží zaplatíte při doručení kurýrem DPD)


DOPRAVA

 • Balíčky zasíláme prostřednictvím DPD. Pokud zákazník v objednávkovém formuláři uvede své telefonní číslo, uvedeme toto telefonní číslo do formuláře DPD při odesílání balíčku, aby tak zákazník mohl být lépe informován o doručení zásilky.


CENA DOPRAVY

 • balík do ruky - platba předem - 99 Kč bez DPH
 • balík do ruky - dobírka - 129 Kč bez DPHVRÁCENÍ ZBOŽÍ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Zákazník má právo zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí mít originální obal a nesmí být porušené, nezapomeňte na doklad o koupi (fakturu). Poštovné si hradíte sami, na dobírku balíček nepřijmeme.


REKLAMACE

 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 • Při prodeji zboží zákazníkům Dodavatel odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.

 

 • Záruční doba zboží je Dodavatelem poskytována do konce expirační doby uvedené na každém jednotlivém výrobku výrobcem zboží. Výjimkou jsou potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti právními předpisy nevyžaduje ( lihoviny a ostatní alkoholické nápoje s obsahem alkoholu 10 %).

 

 • Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada na zboží projeví, a to v průběhu záruční doby. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, v komplikovaných případech nejdéle do 3 pracovních dnů.

 

 • Kupující je při reklamaci povinen prokázat, kdy zboží zakoupil u Prodávajícího například předložením prodejního dokladu.

 

 • Pokud se naskytne důvod k reklamaci, neváhejte se na nás obrátit. Jistě najdeme způsob, jak problém vyřešit.

 

Podmínky ochrany osobních údajů  (GDPR)

I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je HONEY PRODUCTS s.r.o., IČ 04796209 se sídlem v Ostravě (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Přívozská 1135/23, 702 00 Ostrava email: , telefon: +420 603 114 393
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb (přepravce PPL, TOP TRANS, Česká pošta, DPD, Top Trans apod.) / realizaci plateb a zaúčtování účetní firma (Finstyle IČ 28612477) na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování serveru e-shopu (Z server  s.r.o. IČ: 26249928, DIČ CZ26249928) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby: osobní údaje mohou být shromaždovány námi nebo třetími stranami, jako je Heureka Shopping s.r.o. DIČ CZ0238772, Seznam.cz, a.s., DIČ CZ26168685, SROVNAME, s.r.o. DIČ CZ28462998, Google, Facebook, Inc.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména dvouúrovňovým zabezpečením hesly s pravidelnou změnou, šifrováním, antivirovými programy, zálohou na externím zabezpečeném serveru uloženém v uzamčeném prostoru, uzamčeným prostorem pro archivaci dat v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: